Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Pomoć poplavljenima u Krupnju


30/05/2017

Crveni krst Srbije upućuje danas, 30. maja 2017. godine pomoć za  stanovništvo pogođenom bujičnom poplavom i klizištima  na teritoriji opštine Krupanj.

Pomoć se sastoji od hrane i sredstava za ličnu higijenu ukupne težine od 2.000 kg. Pomoć je namenjena za 40 porodica koje su postradale od poplava u ovoj  opštini.

Pomoć Crvenog krsta Srbije koja se danas upućuje u  Krupanj  sastoji se od :

- 40 porodičnih paketa hrane (29 komada  konzervi ribe,pašteta, mesnog nareska, supe, čaja i 12  gotovih jela)

- 40 porodičnih paketa sredstava za ličnu  higijenu,

- 25 kg brašna po porodici.

Rapodelu pomoći ugroženim porodicama izvršiće organizacija    Crvenog krsta u Krupnju. Dostavljene količine hrane i sredstava za ličnu higijenu  zadovoljavaju  osnovne životne potrebe ugroženih porodica za hranom za sedam dana i za sredstvima za ličnu  higijenu za mesec  dana.

Crveni krst Srbije će nastaviti da dostavlja pomoć stanovništvu koje je postradalo od poplava i klizišta  u skladu sa potrebama korisnika i svojim mogućnostima.