Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

SASTANAK PREDSTAVNIKA NACIONALNIH DRUŠTAVA JUGOISTOČNE EVROPE


31/05/2017

U Zagrebu je u toku dvodnevni sastanak predstavnika nacionalnih društava Jugoistočne Evrope koji su organizovali Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Hrvatski Crveni križ.

Crveni krst Srbije predstavljaju Vesna Milenović, generalni sekretar, i Ljubomir Miladinović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju. Pored našeg nacionalnog društva na sastanku su i  predstavnici Crvenog krsta Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Makedonije, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Švedske i Crne Gore.

Razmatraju se aktuelna humanitarna pitanja, modeli razvoja saradnje u regionu posebno u oblasti pripreme i odgovora na nesreće, mogućnosti pristupa raspoloživim fondovima radi obezbeđivanja sredstava za kontinuirane aktivnosti, kao i pitanja u vezi sa predstojećim statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca koji će se održati krajem godine u Turskoj.