Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

SEMINAR O MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU


07/12/2017

Crveni krst Srbije 7. i 8. decembra 2017. godine, organizuje seminar / radionicu o međunarodnom humanitarnom pravu sa ciljem da  podstakne  interesovanje studenata za ovu oblast, kao i doprinese boljem razumevanju i prihvatanju ove grane prava.  Oko 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,  Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Vojne akademije, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za poslovne studije i pravo, Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu kao i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu  imaće priliku da se bliže upozna sa aktivnostima Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, da razmeni ideje i iskustva sa stručnjacima u oblasti međunarodnog humanitarnog prava, oficirima Generalštaba Vojske Srbije, predstavnicima Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Igrajući razne uloge, studenti će biti u situaciji i da „iskuse“ primenu ovog prava, okvalifikuju zamišljene oružane sukobe između zamišljenih strana i država koje učestvuju u sukobima, kao i da u svojstvu stručnjaka odlučuju pravilima MHP koja se primenjuju u svakom pojedinačnom slučaju, oslanjajući se na svoje poznavanje teorije i prakse.
 
U okviru ovog seminara u petak, 8. decembra 2017. godine održaće se i tribina sa početkom u 11 časova, pod nazivom „Savremeni izazovi MHP“, na kojoj će uvodničari biti:
 
Prof. dr Dragan Radovanovic, Predsednik Crvenog krsta Srbije
Ambasador mr Branimir Filipović, Pomoćnik ministra – Sektor za bezbednosnu politiku Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Prof. Dr Vesna Knežević Predić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Prof. Dr Vanja Rokvić, Fakultet bezbednosti,  Univerzitet u Beogradu

Predstavnik Regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu