Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Univerzalni sastanak za Međunarodno humanitarno pravo


06/12/2016

Na Univerzalnom sastanku Nacionalnih komisija za Međunarodno humanitarno pravo, koji je u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta održan u Ženevi od 30. novembra do 2. decembra 2016. godine, učestvovao je predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i predstavnik Crvenog krsta Srbije. U okviru panela, koji je pratilo preko 180 učesnika, ambasador dr Slavoljub Carić istakao je rad Nacionalne Komisije za MHP koja je u proteklih 5 godina funkcionisala pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Ambasador Carić se u  svom izlaganju, posebno osvrnuo na inicijativu Crvenog krsta Srbije za samo osnivanje Komisije, ulogu u radu Komisije u vidu pokretanja određenih tema kao što su: humanitarni aspekti uporebe nuklearnog naoružanja, projekat “Zdravstvena nega u opasnosti”, humanitarna pomoć Crvenog krsta kao deo odgovora na migrantsku krizu. Posebnu pažnju u izlaganju ambasador je poklonio brojnim aktivnostima  na širenju znanja o humanitarnom pravu koje Crveni krst Srbije redovno sprovodi, ispunjavajući svoju pomoćnu ulogu nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti, a  koje su usaglašene sa  preporukama Nacionalne komisije za Međunarodno humanitarno pravo.