Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

NABAVKA MOTORNOG VOZILA


No.: F 5/17 03/04/2017
Procedure Type: bez sprovođenja postupka javne nabavke
Subject: dobra

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Crveni krst Srbije pozvao je ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu  sa ovim pozivom, za nabavku jednog novog motornog vozila, bez sprovođenja postupka javne nabavke, saglasno članu 7. stav 1. tačka 2a  Zakona o javnim nabavkama, iz sredstava donacije Nemačkog Crvenog krsta i sredstava Crvenog krsta Subotica.

Postupak nabavke će se sprovesti sprovesti tako što će se ponude zatražiti od dobavljača koji se bave prodajom vozila i najčešće učestvuju na tenderima, dodeljuju im se ugovori i po proceni komisije mogli bi da blagovremeno i odgovorno izvrše isporuku. Poziv dokumentaciju objaviti i na sajtu Crvenog krsta Srbije.

Posebno napominjemo da nije u pitanju javna nabavka po odredbama ZJN.

PREDMET  NABAVKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Predmet nabavke su dobra: jedno novo teretno motorno vozilo FIAT TALENTO L2H1 FURGON 1.6 EcoJet Bi-Turbo 125KS

Tehničke karakteristike: 

FIAT TALENTO L2H1 FURGON 1.6 EcoJet Bi-Turbo 125KS

MOTOR

broj cilindara

radna zapremina (cm³)

snaga (KS)

Pogon

Menjac

Emisija izduvnih gasova

pogonsko gorivo

ENGINE
number of cylinders
displacement (cc)
power (HP)
drive
Transmission

Exhaust emissions
motor fuel

 

4

1598

125

na prednje tockove-front wheel

6 brzina-6 speed gearbox

EURO 6

dizel-diesel

DIMENZIJE

dužina vozila

širina vozila

međuosovinsko rastojanje

broj mesta za sedenje

DIMENSIONS
vehicle length
vehicle width
wheelbase
number of seats

 

5399 mm

1956 mm

3498 mm

2+1

DIMENZIJA TERETNOG DELA:

Duzina tovarnog dela

Visina teretnog dela

Sirina izmedju blatorana

Zapremina teretnog dela

Nosivost

DIMENSIONS  OF  LOAD  SPACE:
Load length
Load height
Width between wheels
Load space volume
Payload

 

 

2937 mm

1387 mm

1268 mm

 6 m3

1243 kg

OPREMA

ABS + EBD

Vazdušni jastuk za vozača

ESP

CODE ključ

Board kompjuter

Start & Stop

Centralna brava sa daljinskom komandom

Daljinska komanda centralne brave sa tri dugmet

Manuelni klima uređaj

El. podizači prednjih stakala

Pregradni metalni zid

Elektropodesivi i preklopivi retrovizori sa funkcijom odmrzavanja

Vozačevo sedište sa lumbalnim podešavanjem i naslonom za ruku

Parking senzori pozadi

Zadnja dvokrilna vrata

Desna bočna klizna vrata

Utičnica 12V u kabini vozača

Plastična bočna obloga do polovine visine tovarnog prostora

Tonirana stakla

El. impulsni podizači prednjih stakala

Fabricka dnevna led svetla u prednjem braniku

Radio CD MP3 sa bluetooth, USB i AUX priključcima i komandama na volanu

Rezervni točak standradnih dimenzija

Točkovi R16

Rezervoar od 22l za AdBlue

Gornji deo prednjih branika u boji karoserije

Hromirani detalji enterijera

Gornji deo zadnjeg branika u boji karoserije

ACCESSORIES
ABS + EBD
Driver airbag
ESP
CODE key
Board computer
Start & Stop
Central locking with remote control
Remote control central locking with three buttons
Manual air conditioning
El. front windows
Bulkhead metal wall
Electrically adjustable and foldable mirrors with defrosting function
The driver's seat with lumbar adjustment and armrest
Rear parking sensors
Double rear doors
Right side sliding door
12V socket in the driver's cab
Plastic side lining up to half the height of the cargo space
tinted glass
El. adjustable front windows
LED daytime running lights in the front bumper
Radio CD MP3 with Bluetooth, USB and AUX ports and controls on the steering wheel
Spare wheel standard dimensions
wheels R16
22l tank of AdBlue
The upper part of the front bumper in body color
Chrome accents the interior
The upper part of the rear bumper in body color

GARANTNI ROK  / WARRANTY PERIOD

4 godine ili 160.000 km / 4 year or 160.000 km

       

 

Naručilac može da donese odluku o obustavi postupka  nabavke ukoliko dobije istu putem donacije ili ukoliko prestane potreba za nabavkom. Postupak se može obustaviti i ako se dobije manje od 3 ponude, ako se vozilo ne može isporučiti u traženom roku ili ako donator ne da saglasnost o izboru ponuđača. Donator može tražiti preinačenje odluke o dodeli ugovora.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda jeste najniža ponuđena cena uz korekcije iz prethodnog stava.

Ukoliko dobije ponudu od ponuđača sa kojim je bilo problema u postupcima javnih nabavki, komisija neće razmatrati tu ponudu.

 PREUZIMANjE   DOKUMENTACIJE-POZIVA I PODNOŠENjE PONUDE

            Dokumentacija - poziv biće neposredno dostavljena potencijalnim ponuđačima koji po proceni komisije mogu kvalitetno, blagovremeno i odgovorno da obave isporuku dobara koja se nabavljaju. Poziv će biti objavljen i na sajtu naručioca.

   Ponuđač ponudu podnosi u zapečaćenoj koverti, tako da se pri njenom otvaranju može           proveriti da li        je koverta onakva kakva je predata.

Ponuda se podnosi sa svim potrebnim prilozima, u zatvorenoj kvalitetnoj koverti koja se ne može razlepiti ili pocepati redovnim transportom, na adresu Naručioca, sa naznakom: „Ponuda za nabavku vozila broj F 5/17“. Na poleđini koverte mora biti čitko ispisan tačan naziv, adresa i kontakt telefon Ponuđača i elektronska adresa.  

Ponuda se smatra blagovremenom ako stigne Naručiocu najkasnije do 13.4.2017. godine do 13,00 časova. Blagovremeno prispele, potpune i zapečećene ponude biće predmet razmatranja.

Data ponuda se ne može povući po isteku roka za dostavljanje ponuda, a ukoliko se to dogodi od ponuđača će se zatražiti sudskim putem naknada štete, a taj ponuđač neće moći da učestvuje na nabavkama Crvenog krsta Srbije narednih 5 godina.

Ponuda se priprema u skladu sa ovim pozivom.

* NAPOMENA: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, bez obzira da li je poslao ponudu običnom, preporučenom pošiljkom ili putem brze pošte, relevantna je jedino činjenica kada je Crveni krst Srbije ponudu primio, odnosno da li je primio ponudu pre isteka roka za podnošenje ponuda (tada se ponuda smatra blagovremenom), te nije relevantan momenat kada je ponuđač poslao ponudu.

 OTVARANjE PONUDA

Otvaranje ponuda obaviće Komisija za javne nabavke u prostorijama Naručioca u Beogradu, ul. Simina broj 19 u sali u prizemlju, 13.4.2017. godine sa početkom u 13,05 časova. 

ROK U KOJEM ĆE NARUČILAC DONETI ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta  istog dana kada se obavi javno otvaranje, osim ako bude potrebe za nekim naknadnim proverama i ista će se dostaviti Donatoru na saglasnost. Za konačnu odluku i potpisivanje ugovora poštovaće se volja Donatora.

  KONTAKT OSOBE

Kontakt osobe za ovu   nabavku su Ličina Srđan  i Nikola Radovanović, tel. 011/3032-125 lokali 116 i 118, E-mail: mirkov@redcross.org.rs,  srdjan@redcross.org.rs i nikola.radovanovic@redcross.org.rs.