Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Jačanje prava starijih ljudi


Crveni krst Srbije od 2010. godine radi na lobiranju za poboljšanje položaja starijih. Jedna od aktivnosti je i lobiranje na globalnom nivou za donošenje Nove konvencije Ujedinjenih nacija za prava starijih osoba.  Publikaciju je Crveni krst Srbije preveo i ona treba da posluži  civilnom sektoru za zagovaranje.