Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Udžbenik


Crveni krst Srbije izradio je udžbenik „Prva pomoć" čiji su autori prof. dr Dragan Radovanović, dr Jelena Pešić, dr Ljubica Aleksić, prim.dr Stevan Kitanić, doc.dr Sanja Mazić-Radovanović, dr Biserka Obradović, dr Branislav Ljiljak i dr Milan Božina. Udžbenik je namenjen predavačima prve pomoći i svima koji imaju potrebu za širim znanjima iz ove oblasti. Knjigu je izdao Zavod za udžbenike Beograd u tiražu od 3.000 primeraka.