Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Širenje znanja o MHP I Medunarodnom pokretu CK/CP


Širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu (mhp) i osnovnim principima međunarodnog pokreta crvenog krsta i crvenog polumeseca – difuzija

ima za cilj podizanje svesti javnosti o aktivnostima Međunarodnog pokreta CK/CP, Osnovnim principima, međunarodnom humanitarnom pravu (MHP), upotrebi Znaka Crvenog krsta, kao i jačanje kontakata sa korisnicima programa, partnerima i saradnicima kako bi se obezbedila ispravna percepcija Crvenog krsta Srbije i njegovo nesmetano funkcionisanje u smislu pomoćne uloge nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti.