Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Paket aranžman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj paket aranžmana koji obezbeđuje davalac usluga

 

Paket aranžman koji obezbeđuje davalac usluga čine:

1. Autobuski prevoz u dolasku i povratku korisnika

2. Aranžman podrazumeva 10 pansiona i 9 noćenja

3. Smeštaj dece i vaspitača u Odmaralištu u dvokrevetnim i višekrevetnim sobama

4. Ishrana od 4 obroka dnevno (doručak, ručak, užina i večera)

5. Lanč paket (hrana za put) na dan odlaska iz Odmarališta umesto večere

6. Zdravstvenu brigu o deci i vaspitačima u toku boravka u Odmaralištu (obezbeđen lekar u ambulanti Odmarališta)

7. Zakupljena plaža Odmarališta, 2 profesionalna spasioca na plaži, učitelj plivanja

8. Letnja škola Crvenog krsta Srbije organizuje vaspitne, kulturno - zabavne i sportsko - rekreativne aktivnosti u skladu sa raspoloživim sredstvima i mogućnostima Odmarališta

9. Četiri gratis mesta za grupu od 47 plativa mesta, od čega dva za nastavnika-vaspitača, i dva za decu od 7 - 14 godina

10. Šest gratis mesta na grupu od 45 plativih mesta  od 5 - 7 godina , od čega dva za decu od 5 - 7 godina i četiri za  nastavnika - vaspitača

11. Od ukupne cene aranžmana umanjene kalkulisanim prevozom i dnevnicama vaspitača i osiguranjem, korisniku usluga pripada 4% na ime operativnih troškova organizovanja i pripreme grupa i još 2% ukoliko ispuni sve odredbe iz Ugovora i uplatu aranžmana okonča najkasnije nedelju dana pre polaska dece u Odmaralište

12. Dnevnice vaspitaču - nastavniku vaspitne grupe, u visini od 2 EVRA u protivvrednosti dinara dnevno po detetu u bruto iznosu (navedene naknade vršiće se po Ugovoru o delu između korisnika usluga i potpisnika Ugovora s jedne strane i vaspitača - nastavnika grupe s druge strane).