Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Општи циљ и циљне групе

несреце

Општи циљ је:

  • Јачање и одржавање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста Србије по највишим међународним стандардима, као и
  • унапређивање механизама интерне и екстерне координације за спровођење најразличитијих садржаја на смањивању ризика од свих опасности и за ефикасан одговор на несреће Црвеног крста Србије и његових саставних делова

Усмерен је на извршавање задатака који произилазе из законом дефинисаног положаја и улоге Црвеног крста, као организације која помаже државним органима у хуманитарној области, посебно у природом или људским фактором изазваним несрећама.

Циљне групе:

  • Најрањивије категорије потенцијално угрожених људи од несрећа без обзира на старост;
  • Најугроженије категорије погођене несрећом;
  • Професионално запослени у структурама Црвеног крста;
  • Волонтери – пунолетни чланови Црвеног крста који се обучавају за извршавање задатака у јединицама за одговор на несреће у ванредним ситуацијама;
  • Снаге заштите и спасавања – партнери у оквиру интегрисаног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од нивоа локалне заједнице до националних структура, као и
  • Потенцијални донатори и партнери који својим донацијама и другом подршком изражавају разумевање значаја програма и настоје допринети одрживости програма.