Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Пословно-финансијски софтверПословно-финансијски софтвер користи 176 организација Црвеног крста у Србији, од чега 96 користи комплетан пакет софтвера (финансијски и нефинансијски подсистеми), а 80 користи нефинансијске подсистеме, односно прописане обавезне подсистеме (Вредновање активности, Буџет и Робно пословање).

Црвени крст Србије извештава о утрошку лутријских средстава за сваку организацију Црвеног крста у структури на месечној основи за сваки програм по принципу „документован трошак“.

Овај пројекат ће допринети одржавању и развоју капацитета организација Црвеног крста у Србији, а самим тим и локалне заједнице и самих угрожених категорија становништва.

Обезбеђује транспарентност финансијског пословања,одржавање и јачање поверења донатора и прецизнуевиденцију о утрошку финансијских средстава у свим организацијама Црвеног крста у Србији.