Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Програм народних кухиња

у којима свакодневно социјално најугроженији грађани добијају један кувани оброк дневно.

Предлог критеријума за одабир корисника утврђује Комисија за социјално хуманитарна питања Црвеног крста Србије, а прецизно дефинисање у складу са локалним потребама, као и сам одабир корисника врши Комисија у свакој општини.

Оквирни критеријуми за одабир су:

  • корисници НСП-а;
  • самохрана старачка домаћинства;
  • пензионери са најнижим пензијама;
  • лица која за минимални износ прелазе цензус за остваривање права на материјално обезбеђење.

 

 

 

 

 

 

 

Од укупног броја корисника народних кухиња, трећину чине деца

За две трећине корисника, оброк из народне кухиње је и једини оброк који ће имати током данa. Током једног циклуса реализације Програма народних кухиња направи се и дистрибуира преко 8.500.000 оброка.

 

 


Број корисника у 2016 / 2017

У циклусу реализације 2016-2017. године Програм се спроводи за 34,390 корисника у 76 средина и то