Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Програм породичних пакета

Програм породичних пакета за најугроженије грађане у градовима и општинама II, III и IV групе развијености у Србији кроз који се дистрибуира директна помоћ у виду породичних пакета хране и хигијене.

Програмом помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене обухваћене су социјално најугроженијe породицe из средина односно градова и општина II, III и IV групе развијености у Србији. До ове године број средина у овим групама био је 105, али обзиром да је број средина у наведеним категоријама измењен, очекује се да наредне године овим Програмом буду обухваћене најугроженије породице из 125 средина.

Овим програмом се у једном циклусу реализације обухвати у просеку око 110.000 појединаца. Поред предложених критеријумаза остваривање права на помоћ које је утврдила Комисје за социјалну и хуманитарну делатност Црвеног крста Србије, локалне организације Црвеног крста заједно са чиниоцима локалне заједнице (центри за социјални рад, представници локлалних самоуправа, удружења грађана и друго) дефинишу додатне критерију у складу са локалним потребама и специфичностима.

Пакети се пакују на бази потреба 4 члана породице, те се сугерише локалним организацијама Црвеног крста да самохрана старачка домаћинства добијају по један пакет хране и хигијене, без обзира на број чланова, а да се породицама са више од 6 чланова дели по 2 пакета, а породицама са 10 и више чланова по три пакета хране и хигијене, а садржај једног комплета породичног пакета је следећи:

Пакет хране:

Брашно

10 кг

Месне конзерве

5 ком

Уље

2 лит

Рибље конзерве

5 ком

Пиринач

1 кг

Паштета у конзерви

5 ком

Пасуљ

2 кг

Шећер

2 кг

Тестенина

1 кг

Со

1 кг

 

Пакет хигијене:

Детерџент за веш

3 кг

Толает папир, 4 ролне

1пак

Детерџент за судове

1 лит

Рибље конзерве

5 ком

Сапун 150 гр

2 ком

Једнократни бријачи

6 ком

Шампон

1лит

Пена за бријање

1 ком

Паста за зубе

2 ком

 

 


Преглед дистрибуираних пакета од 2013. - 2015.

Преглед критеријума и дистрибуираних пакета у оквиру критеријума за 2013. 2014. и 2015. годину.

Програм породичних пакета на Косову и Метохији

Програм породичних пакета за најугроженије грађане на територији Косова и Метохије којим се обухвати 8.000 породица или…