Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Преглед дистрибуираних пакета од 2013. - 2015.Преглед критеријума и дистрибуираних пакета у оквиру критеријума за 2013. 2014. и 2015. годину.

 

2013.

2014.

2015.

Критеријуми према коме је вршен одабир корисника

Број породица

%

Број породица

%

Број породица

%

породице без прихода- (корисници материјалног обезбеђења, избегле и расељене породице, породице из ромских нехигијенских насеља и слично)

 9.157

25.45%

11.491

27,66%

10.975

14,43%

самохрана старачка домаћинства

10.692

14,78%

8.709

20,97%

8.428

22,04%

вишечлане породице, породице са четворо и више деце

4.704

21.38%

4.684

11,28%

4.925

21,81%

самохрани родитељи без примањa

2.4247

5.83%

4.781

11,51%

4.556

10,61%

Лица на граници остваривања права на помоћ(за мали износ прелазе цензус за опредељивање помоћи па из тих разлога не остварују право нинакакву помоћ)

8.193

20.63%

3,077

7,41%

2.396

7,06%

породице које имају инвалида, тешко оболело лице, корисници додатака за туђу негу и помоћ

5.031

11.92%

8.634

20,78%

9.152

24,05%

Укупан број лица обухваћених помоћи у виду пакета

109.504 

109.841

103.594