Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Програм социјалне инклузије

Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група кроз образовање

 

Општи циљ Заједничког програма за инклузију је да допринесе испуњавању циљева који су у складу са Стратегијом за развој образовања у Србији до 2020. године, као и циљева из документа Србија 2020 (Концепт развоја Републике Србије до 2020. године):

  • Универзална доступност предшколском образовању: до 2020. године сва деца узраста од 4 до 5,5 година ће бити обухваћена бесплатним, квалитетним, полудневним предшколским програмима, а сва деца узраста од 5,5 до 6,5 година ће бити обухваћена припремним предшколским програмом;
  • Унапређење примене инклузивне праксе у образовању.

Програм доприноси унапређењу приступа и квалитета образовања за сву децу и обезбеђује адекватне услове за развој деце у складу са њиховим потенцијалима.

 

 

 

 

 

 

 

Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група кроз образовање подржан је од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу и реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке, технолошког развоја и УНИЦЕФ-ом.

 

Заједнички програм се реализује кроз три компоненте:

  • Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у образовању
  • Подршка деци и младим особама са инвалидитетом 
  • Промоција хуманих вредности 

Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у образовању

Општи циљ Заједничког програма за инклузију је да допринесе испуњавању циљева који су у складу са Стратегијом за развој…

Подршка деци и младим особама са инвалидитетом

Ова компонента пројекта је од 2002. године до данас обухватила укупно 8.180 деце и младих особа са сметњама у развоју и…