Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Подршка ромској деци и деци из осетљивих група у образовањуподршка у обраѕованњу

Ову компоненту пројекта реализује 30 организација Црвеног крста Србије у градовима и општинама. Од 2002. године када је овај програм почео да се спроводи укупно 11.432 деце је редовно похађало активности ове компоненте пројекта, док је укупно 4.714 родитеља учествовало у активностима за родитеље.
На годишњем нивоу у просеку 1.200 ромске деце и деце из осетљивих група (деца из руралних подручја, деца сиромашних породица – корисници новчане социјалне помоћи, деца без родитељског старања, деца са једним родитељем) и 600 родитеља учествује у следећим активностима:

1. Активности подршке деци предшколског узраста од 3 до 5,5 година за укључивање у предшколску установу;
2. Припремни предшколски програм, намењен деци узраста од 5,5 до 7 година се реализује у 4 организације Црвеног крста у градовима и општинама које су потписале споразум са предшколском установом или локалном самоуправом о реализацији предшколског припремног програма.
3. Активности подршке деци у савладавању школског градива која су укључена у редован школски систем узраста од 7 до 14 година.
4. Активности за родитеље у форми родитељских састанака, радионица и предавања из области социјалне и здравствене заштите као и функционалног описмењавања;
6. Опоравак деце на летовању у објекту Црвеног крста Србије у Баошићима,
5. Социо–инклузивне активности и свакодневно обезбеђивање ужине деци корисницима пројекта;
6. Квартална подела пакета хране и хигијене, као и обезбеђивање обуће, одеће и школског прибора.

Континуирана реализација активности пројекта и посебан рад са родитељима деце из осетљивих група је допринео да се на годишњем нивоу у просеку 500 деце укључи у редовни образовни систем, а 800 деце подржи да остану у образовном систему.

Организације Црвеног крста које реализују пројекат