Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Сарадња са ILS и ILSEЦрвени крст Србије је чланица Светске федерације за спасилаштво на води (International Lifesaving federation – ILS)  од 1998. године.

Црвени крст Србије има своје представнике у Скупштини и Управном одбору Међународне федерације за спасавање – Европа, као и комисијама за :

  • Едукацију,
  • Спасавање,
  • Здравствену комисију,
  • превенцију и деловање у случају поплава.
Сарадња са ILS и ILSE