Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

INTERNA EVALUACIJA


27/11/2017

Interna evaluacija Programa borbe protiv trgovine ljudima sprovedena je na Zlatiboru, u novembru 2017.godine. Učestvovalo je 25 sekretara i  stručnih saradnika Crvenog krsta Vojvodine, Kosova i Metohije i Beograda  i organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama: Bujanovac, Zaječar, Kovin, Kragujevac, Kraljevo, Loznica, Negotin, Novi Sad, Obrenovac, Ruma, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Surčin, Užice i Šid. 

Vođenje Programa borbe protiv trgovine ljudima sagledavano je interaktivnim metodom rada koji omogućava dobijanje mišljenja svih učesnika u evaluaciji. Pet grupa profesionalno zaposlenih bilo je pozvano da diskutuje o sledećim temama vezanim za Program borbe protiv trgovine ljudima: planiranje, izveštavanje, pristup ciljnim grupama, saradnja sa lokalnim partnerima, motivacija volontera, zadržavanje volontera i dostupnost potrebnog materijala. Analizom polja zadovoljstva i polja nezadovoljstva realizacijom Programa izvedeni su zaključci koji će usmeriti dalje aktivnosti Programa i biti distribuirani svim Organizacijama Crvenog krsta. Sastanak je realizovan podrškom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.