Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

KONFERENCIJA U NAGASAKIJU


17/05/2017

Prof.dr Dragan Radovanović, predsednik Crvneog krsta Srbije učestvovao je u radu Konferencije Međunarodnog Pokreta Cvenog krsta i Crvenog polumeseca, održanoj u Nagasakiju u Japanu od 24. do 26. aprila 2017. godine.  Učestvovanje na ovoj Konferenciji sa temom „Zabrana i eliminacija nuklearnog oružja“ je nastavak doprinosa koji Crveni krst Srbije pruža na međunarodnom nivou kao deo zajedničkog napora da se nuklearno oružje zabrani i eliminiše.  Rezultat Konferencije su i Plan akcije i Apel Međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca upućen čitavom svetu.  Akcionim planom „Nagasaki 2017“ definisani su konkretni zadaci i uloge sastavnih delova Međunarodnog  Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koje treba da podrže glavnu poruku ove Konferencije: ”Nikada više, Nagasaki mora da bude poslednje mesto na kome je upotrebljeno nuklearno oružje”.

Profesor dr Dragan Radovanović je na predlog predstavnika Japanskog Crvenog krsta dao izjavu za medije - Nagasaki Shimbun o utiscima posete Muzeju žrtava nuklearnog bombardovanja Nagasakija 1945, značaju ove Konferencije kao i neophodnosti da se akcioni plan ove Konferencije realizuje.