Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

KREIRANjE NOVIH MODULA U PROGRAMU BORBE PROTIV TRGOVINE LjUDIMA


13/02/2018

U okviru aktivnosti podržanih projektom Španskog Crvenog krsta od 6. do 12. februara 2018. godine, grupe volontera Crvenog krsta Srbije, posvećenih razvoju Progama borbe protiv trgovine ljudima osmislile su didaktički materijal koji će u formi adekvatnih video inserata,  radnih listova i instrukcija biti distriburiran svim organizacijama Crvenog krsta koje sprovode aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima i unaprediti rad vršnjačkih edukatora i trenera.

Kreirani edukativni materijal namenjen je mladima, učenicima osnovnih i srednjih škola kao i migrantima navedene starosne dobi, koji predstavljaju ranjivu grupu koja lako može da upadne u lanac trgovine ljudima. Takođe, deo kreiranog materijala je posvećen radu sa studentima, kao i profesionalcima koji u svom (budućem) radu mogu doći u kontakt sa žrtvom trgovine ljudima.