Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Poseta centrima za migrante


16/06/2017

Crveni krst Srbije je od 12. do 14. juna posetila delegacija Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (MFCK) iz Evropske zone u  Budimpešti. Delegaciju su činili Cristophe Lobry – Boulanfer, novi šef  za migracije MFCK, Caroline Haga, delegat za hitne komunikacije i Henriett Koos, saradnik za delovanje u nesrećama i odgovore  na krizu.

Predstavnici MFCK obišli su tranzitno – prihvatne centre za  migrante u Somboru, Pirotu i Kikindi. U ovim centrima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Crveni krst priprema i deli kuvane obroke migrantima. U Somboru, Crveni krst priprema i deli 1.170 obroka dnevno, u Pirotu 650, a u Kikindi 750 obroka. Gosti iz Budimpešte su se upoznali i sa drugim aktivnostima Crvenog krsta, kao na primer radom narodne kuhinje, radionicama borbe protiv trgovine ljudima, radom službe traženja u  prihvatnim centrima i obukom iz prve pomoći koja je organizovana i za migrante.

Sa delegacijom MFCK bili su, pored sekretara Crvenog krsta Sombora, Pirota i Kikinde i prof. Ivana Petrović, predsednik Komisije za informisanje i promotivne aktivnosti Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović, rukovodilac Međunarodne službe CKS i stručni saradnici Crvenog krsta Srbije.

Poslednjeg dana posete delegacija MFCK sastala se sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Srbije Vesnom Milenović.