Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

REZULTAT SUMIRANJA ISKUSTVA


15/05/2017

U okviru aktivnosti podržanih projektom Španskog crvenog krsta od 12. do 15. maja 2017. grupa volontera Crvenog krsta Srbije, posvećenih razvoju Progama borbe protiv trgovine ljudima analizirala je iskustva sprovedenih radionica, predavanja, tribina i seminara sprovedenih u prethodnih godinu dana a posvećenih prevenciji trgovine ljudima medju decom i mladima uključujući izbeglice i migrante.

Istrajnim i predanim radom saradnika i volontera i praćenjem potreba i zahteva nastalih prilikom priprema i sprovodjenja edukacija, volonteri Crvenog krsta su sticali dodatna znanja i iskustva o najuspešnijim metodama rada sa decom i mladima medju migrantima, koja su nesebično delili i sumirali.

Sumirano je znanje i iskustvo o sprovođenju radionica sa najranjivijim ciljnim grupama i na osnovu toga kreiran je dodatni edukativni i didaktički materijal koji će u formi radnih listova i instrukcija biti distriburiran svim OCK koje sprovode aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima i unaprediti rad vršnjačkih edukatora i trenera.