Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

SEMINAR CRVENOG KRSTA SRBIJE


01/07/2017

U periodu od 27. do 30. juna 2017, podrškom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, održana je obuka za volontere i profesionalce Crvenog krsta, koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvom trgovine ljudima, o indikatorima za prepoznavanje žrtava i adekvatnim načinima reagovanja.

Seminaru je  prisustvovalo 20 učesnika  koji sprovode aktivnosti Službe traženja i aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima iz оrganizacija Crvenog krsta Vojvodine, Subotice, Šida, Beograda, Palilule,  Obrenovca, Loznice, Negotina i Bujanovca.

U toku seminara učesnici su imali priliku da čuju izlaganja prof.dr Milana Žarkovića sa Kriminalističko-policijske Akademije, prof. dr Slobodana Savića sa Instituta za sudsku medicinu i Sanje Kljajić, direktorke Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, o prisutnosti fenomena trgovine ljudima u Srbiji, medicinskim aspektima ovog fenomena i uticaju na zdravlje, indikatorima za prepoznavanje i adekvatnoj reakciji svih koji se nađu u kontaktu sa potencijalnom žrtvom trgovine ljudima.

Evaluacija seminara rezultirala je zaključkom da je potrebno povećati svest migranata o opasnostima od trgovine ljudima kao i predstavnika profesija koje bi u svom radu mogli doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima među migrantima kako bi se identifikovale potencijalne žrtve u ovoj posebno ugroženoj grupi.