Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Smanjenje rizika od trgovine ljudima, prepoznavanje znakova i adekvatno reagovanje


05/07/2018

U periodu od 3. do 6. jula 2018. godine, u Ankari, Turska, održava se obuka „Smanjenje rizika od trgovine ljudima, prepoznavanje znakova i adekvatno reagovanje“ za predstavnike nacionalnih društava Crvenog krsta Belorusije, Velike Britanije, Hrvatske, Jermenije, Danske, Estonije, Islanda, Italije, Makedonije, Holandije, Norveške, Slovenije, Srbije i Španije, kao i Crvenog polumeseca Turske.
Predstavnik Crvenog krsta Srbije, Jelena Anđelić učestvuje u svojstvu predavača.