Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

STOP TRGOVINI LjUDIMA


27/07/2017

Svako može postati žrtva, ali svako može učiniti nešto da se spreči ova velika patnja

 

STOP TRGOVINI LjUDIMA

 

Međunarodna  obuka za vršnjačke edukatore u prevenciji i odgovoru na izazove trgovine ljudima će biti realizovana u Beogradu od 28. do 31. jula, za predstavnike nacionalnih društava Crvenog krsta koja se nalaze na migrantskoj ruti a u organizaciji Crvenog krsta Srbije, uz podršku Danskog Crvenog krsta.

25 učesnika iz Italije,  Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Makedonije i Srbije će imati priliku da unapredi svoja znanja o trgovini ljudima i da razvije ključne veštine za  vođenje radionica među vršnjacima. Radionice imaju za cilj informisanje dece i mladih o merama opreza i prevenciji opasnosti od trgovine ljudima, prema razvijenoj i priznatoj metodologiji Crvenog krsta Srbije.

Metodom vršnjačke edukacije, volonteri Crvenog krsta Srbije, preventivne poruke su preneli na više od 350.000 osoba pod rizikom a ova aktivnost je prepoznata i priznata kao model koji će usvojiti i nakon predstojećeg treninga i u svojim sredinama primenjivati delegirani predstavnici.