Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Studenti novinarstva na seminaru Crvenog krsta


16/07/2019

Seminar o međunarodnom humanitarnom pravu i prevenciji trgovine ljudima za studente novinarstva Fakulteta političkih nauka održan je na Zlatiboru od 8. do 11. jula 2019. godine u organizaciji Crvenog krsta Srbije.

Kroz brojne prezentacije, video klipove i radionice, učesnici su diskutovali i o tome kakvu ulogu mediji imaju u izveštavanju o migrantskoj krizi, zloupotrebi dece u ratu i žrtvama trgovine ljudima.

Tokom seminara studenti su se upoznali sa pojmom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i njegovim sastavnim delovima, kao i sa aktivnostima i programima koje Crveni krst Srbije sprovodi.

Deo predavanja posvećen je migrantskoj krizi i pravnim, ekonomskim i bezbednosnim izazovima sa kojima se, u pokušaju da reše ovaj problem, suočavaju brojne evropske države, uključujući i Srbiju.

O institucionalnoj borbi protiv trgovine ljudima govorio je nacionalni koordinator za ovu oblast Mitar Đurašković.

Svoja dugogodišnja iskustva u radu sa žrtvama trgovine ljudima sa učesnicima je podelila predstavnica nevladine organizacije Atina Jelena Hrnjak.

U razgovoru sa njom, studenti su diskutovali o tome kako na pravilan način treba izveštavati o ovako delikatnim temama, koji su motivi pisanja novinara o žrtvama trafikinga, kao i o posledicama koje žrtve trpe usled neadekvatnog pristupa medija.