Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

X Evropska regionalna konferencija


02/05/2018

Tokom 10. Evropske regionalne konferencije, koja se održava u Almatiju, Kazahstan, Crveni krst Srbije je učestvovao u radionici “Pozicioniranje i značaj Nacionalnog društva u lokalnom kontektu”. Ova radionica deo je rada na podtemi Održivost. Generalni sekretar Vesna Milenović predstavila je iskustva Crvenog krsta Srbije u oblasti donošenja i primene Zakona o Crvenom krstu Srbije koji je među 5 primera najboljeg zakonskog uređenja u čitavom Međunarodnom pokretu. Predstavljena su iskustva Crvenog krsta Srbije koja proističu iz pomoćne uloge javnim vlastima u humanitarnoj oblasti. Ova iskustva predstavljena su kroz projekat “Jačanje lokalnih zajednica za odgovor na nesreće” sa akcentom na rad sa decom u školama koji zajedno realizuju Crveni krst Srbije i Austrijski Crveni krst uz podršku Kanadskog Crvenog krsta, a koji je prepoznat kao značajan od strane nadležnih državnih organa Republike Srbije.