Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Završeni najviši statutarni sastanci Međunarodnog pokreta


11/11/2017

Završeni su najviši statutarni sastanci Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca donošenjem rezolucija Saveta delegata. Statutarni sastanci su održani u Antaliji, Turska uz učesće preko 180 nacionalnih društava i podršku 110 volontera Turskog Crvenog polumeseca.

Delegacija Crvenog krsta Srbije sastala sa Frančeskom Rokom, novoizabranim predsednikom Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i u kraćem, veoma srdačnom razgovoru, predsednik Roka je izrazio podršku humanitarnom radu našeg nacionalnog društva koje je nedavno posetio. Takođe je istakao da će biti osnažena komunikacija Federacije sa Crvenim krstom Srbije radi efikasnijeg rada u korist ljudi u nevolji.