Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Zima i sneg


16/01/2019

U  sedam opština Republike Srbije trenutno je na snazi vanredna situacija zbog  visokih nanosa snega koji dostižu i visinu do 4 metra. Crveni krst Srbije je u pripravnosti sa 12 članova nacionalnog tima za spasavanje, evakuaciju i zbrinjavanje u ekstremnim zimskim uslovima i to u Beogradu, Brusu, Užicu i na Kosovu i  Metohiji.

Crveni krst Ivanjice i Trgovišta svakodnevno dopremaju pomoć u hrani i lekovima zavejanim porodicama u udaljenim sredinama, a Crveni krst Brusa je hitno evakuisao i zbrinuo jednog starijeg sugrađanina. U ovih nekoliko snežnih dana organizacije Crvenog krsta u zavejanim opštinama pomoglo je 481 porodicu i dopemile 102 porodična paketa hrane, zatim odeću, obuću i lekove u skladu sa potrebama ugroženih ljudi. Za ove akcije bilo je angažovano 14 profesionalaca i 25 volontera uz korišćenje 4 putnička vozila, 2 motornih sanki i terenskog vozila. Volonteri i profesionalci Crvenog krsta Srbije utrošili su 114 volonterskih sati u zbrinjavanju ugroženih kategorija stanovništva.

Svoje aktivnosti organizacije Crvenog krsta u zavejanim opštinama kooridnirale su sa štabovima za vanredne situacije,centrima za socijalni rad, vatrogasno-spasilačkim jedinicama, domovima zdravlja i  pripradnicima policije.