Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Primeri dobre prakse u OCK


Crveni krst Srbije je u okviru Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa priredio publikaciju Primeri dobre prakse, koja predstavlja rezultate ove organizacije u okviru  pružanja podrške deci i mladima iz osetljivih grupa za uključivanje u obrazovni sistem. Rezultati koje je ovaj program postigao vidljivi su kako u obuhvatu dece obrazovanjem, tako i u definisanju modela njihovog uključivanja u lokalnu zajednicu kroz aktivno učešće same zajednice.