Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Priručnik za volontere u oblasti DDK


Priručnik za volontere u oblasti DDK namenjen je promoterima dobrovoljnog davalaštva krvi pri Crvenom krstu. Nastao je kao rezultat timskog rada Crvenog krsta i transfuzioloških službi. Priručnik treba da olakša promociju davalaštva krvi u širem okruženju i olakša učestvovanje u svim tipovima akcija dobrovoljnog davanja krvi, prvenstveno akcijama u lokalnoj zajednici. Sadrži instrukcije o tome šta je važno da volonter zna o davalaštvu krvi, kako se planira jedna akcija davanja krvi, šta se očekuje da volonteri rade pre akcije, tokom i nakon akcije, daje instrukcije za konkretne zadatke i postavlja standard učinika i ponašanja volontera u davalaštvu. Priručnik sadrži i druge praktične savete koji u širem smislu doprinose promociji, regrutovanju i zadržavanju davalaca krvi i koncipiran je u 4 poglavlja pod nazivima: „Šta moraš da znaš“, „Šta treba da znaš“, „Za radoznale“ i „Svaštara“.