Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Vodič za rad sa osetljvim grupama


U okviru izlazne faze Zajedničkog programa za inkluziju Crveni krst Srbije izradio je ovaj dokument koji jasno definiše ulogu Crvenog krsta u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa na lokalnom nivou uz opisane uloge i karakteristike volontera koji realizuju aktivnosti sa decom. Kreiran je i Katalog aktivnosti koji je podeljen prema uzrasnim grupama, a sačinjen je na osnovu iskustava, dizajniranih i testiranih pristupa i radionica u okviru programa Crvenog krsta Srbije, kao i programa koji se sprovode u okviru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog Polumeseca. Vodič detaljno definise osetljive grupe kao i izazove sa kojima se ova deca susreću kao i načine na koji se organizuje rad sa decom koja imaju određene smetnje.