Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Активности

Активности Црвеног крста Србије у области спасилаштва на води:


Процена ризика на купалиштима

Црвени крст Србије примењује међународно признату методологију за процену ризика на купалиштима.

Обука кандидата за спасиоце на води

Обука кандидата за спасиоце на води и издавање дозволе за рад

Такмичење у спасилаштву на води

Црвени крст Србије има људске ресурсе који поседују међународно призната звања потребна за организацију такмичења у спас…