Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Активности

Активности Црвеног крста Србије у области спасилаштва на води:


Превенција утапања и повређивања на купалиштима

Организовање јавних манифестација са циљем подизања свести о безбедности на уређеним и неуређеним купалиштима.

Координација рада свих организација Црвеног крста Србије

Координација рада свих организација Црвеног крста Србије и других организација у области спасилаштва на води

Сарадња са ILS и ILSE

Сарадња са Међународном федерације за спасавање (ILS) и њеним огранском у Европи (ILSE) и иницирање нових активности у С…