Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Crveni krst Srbije na sportskom terenu


28/01/2017

Aktivnostima  Crvenog krsta Srbije,  ovogodišnji   XVII MEĐUNARODNI MINI BASKET FESTIVAL “RAJKO ŽIŽIĆ“ koji organizuje Košarkaški Savez Srbije, osim takmičarskog ima i edukativni karakter sa ciljem zaštite dece i mladih od trgovine ljudima, oblika modernog ropstva prisutnog u savremenom društvu.

Tokom 2016. u Republici Srbiji je identifikovano 55 žrtava trgovine ljudima. 

Statistike ukazuju da su među žrtvama trgovine ljudima najčešće veoma mlade osobe i zato je decu potrebno upozoriti na vreme.

Učestvovanjem u kreativnim radionicama, koje od 27. do 31. januara u periodu od 12:00 do 15:00  realizuju volonteri Crvenog krsta, učesnici turnira kroz igru dobijaju neophodne informacije o potrebi i načinima zaštite, kako ne bi postali potencijalna žrtva trgovine ljudima. Radionice su otvorenog karaktera, pa će i svi treneri i zainteresovani roditelji dobiti adekvatne informacije o trgovini ljudima kao problemu današnjice i načinima da pravilnim savetovanjem zaštite decu i mlade sa kojima su u kontaktu.  Unitas Fond je obezbedio mogućnost da svaki učesnik  turnira dobije štampani podsetnik na važne mere opreza koje će deca tom prilikom čuti od volontera Crvenog krsta.