Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Public Procurement List


ASFALTIRANJE GR 4/17

No. GR 4/17 15/05/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: građevinski radovi

>>>

ARTIKLI HRANE D 19/17

No. D 19/17 10/05/2017
Procedure Type: otvoreni
Subject: dobra

>>>

Hotelski smeštaj U 9/17-2

No. U 9/17-2 27/04/2017
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluge hotelskog smeštaja

>>>

KANCELARIJSKI MATERIJAL 08/14-17/2

No. JN 08/14-17/2 21/04/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - druga faza
Subject: dobra

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE 18/14-17/3

No. JN 18/14-17/3 20/04/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - druga faza
Subject: usluga

>>>

NABAVKA MOTORNOG VOZILA

No. F 5/17 03/04/2017
Procedure Type: bez sprovođenja postupka javne nabavke
Subject: dobra

>>>

NABAVKA ARTIKALA HRANE

No. F 4/17 30/03/2017
Procedure Type:
Subject: dobra

>>>

KANCELARIJSKI MATERIJAL

No. D 16/17 PRVA FAZA 27/03/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - prva faza
Subject: dobra

>>>

Gorivo

No. D 9/17 24/03/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

OSIGURANJE

No. U 5/17 23/03/2017
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

>>>

TRANSPORTNE PRIKOLICE

No. D 17/17 22/03/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

UNIFORME

No. D 15/17 22/03/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

ŠTAMPARSKE USLUGE

No. JN 18/14-17/2 21/03/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - druga faza
Subject: usluge

>>>

Računarska oprema

No. D 11/17 21/03/2017
Procedure Type: javne nabavke male vrednosti
Subject: dobra

>>>

Kancelarijski materijal

No. 08/14-17/1 10/03/2017
Procedure Type: Kvalifikacioni postupak – druga faza
Subject: dobra

>>>

Prevoz dece 2017.

No. U 1/17 03/03/2017
Procedure Type: Otvoreni postupak
Subject: Usluge

>>>

Nabavka hrane za Dečje odmaralište 2017.

No. D 4/17 03/03/2017
Procedure Type: Otvoreni postupak
Subject: Dobra

>>>

Nabavka sredstava higijene za Dečje odmaralište 2017.

No. D 5/17 03/03/2017
Procedure Type: Otvoreni postupak
Subject: Dobra

>>>

Snabdevanje električnom energijom

No. D 13/16 31/01/2017
Procedure Type: javna nabavka - otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Nabavka kancelarijskog materijala

No. 08/14-16/3 30/01/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak – druga faza
Subject: dobra

>>>