Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Public Procurement List


Znakovi priznanja za DDK

No. JN D 13/18-2 27/11/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

Nabavka plaketa i zahvalnica

No. JN D 13/18 22/11/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrdnosti
Subject: dobra

>>>

JN F 5/18 Gradjevinski radovi

No. JN F 5/18 21/11/2018
Procedure Type: pregovarački postupak
Subject: građevinski radovi

>>>

Radovi na rekonstrukciji kuhinje

No. F 5/18 01/11/2018
Procedure Type:
Subject: građevinski radovi

>>>

Kuhinjska oprema i aparati

No. F 6/18 30/10/2018
Procedure Type:
Subject: dobra

>>>

10 artikala hrane za 8.000 porodičnih paketa hrane

No. JN D 6/18 12/07/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

9 artikala sredstava higijene za 8.000 porodičnih paketa

No. JN D 7/18 12/07/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

16.000 kartonskih kutija i 32.000 nalepnica

No. JN D 8/18 12/07/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Automatski skener JN D 11/18-2

No. JN D 11/18-2 21/05/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

Ambalažne kartonske kutije

No. JN D 3/18 17/05/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Artikli hrane za Program narodnih kuhinja i Program porodičnih paketa

No. JN D 1/18 16/05/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Artikli sredstava higijene za program Porodičnih paketa

No. JN D 2/18 16/05/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Ketering

No. JN U 3/18 09/05/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

>>>

Desktop računar

No. JN D 11/18 11/04/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: dobra

>>>

Uniforme

No. JN D 14/18 11/04/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Flaširana voda za piće

No. F1/18 04/04/2018
Procedure Type:
Subject: dobra

>>>

Osiguranje

No. JN U 5/18 13/03/2018
Procedure Type: javna nabavka male vrednosti
Subject: usluga

>>>

Pogonsko motorno gorivo

No. JN D 9/18 09/03/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>

Autobuski prevoz

No. JN U 1/18 02/03/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: usluga

>>>

Prehrambeni artikli Baošići

No. JN D 4/18 01/03/2018
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

>>>